Sousedi si stěžovali na hluk. Akce jsou přerušeny do té doby, než proběhnou úpravy a hygiena je zase povolí. Bomboklaaat!

Neighbors complained about the noise. The parties are interrupted until the adjustments are made and the hygiene office allowes it again. Bomboklaaat!

O vývoji vás budeme informovat / We will inform you about developments